imię i nazwisko
data urodzenia
Adres e-mail
dystans
Klub/Miasto/Szkoła
   


*Proszę uzupełnić wszstkie pola formularza Brak uzupełnienia pola formularza spowoduje , że nie zostanie on wysłany

16:30 - 400 m dziewczęta urodzone w 2008 roku i młodsi,
16:35 - 400 m chłopcy urodzeni w 2008 roku i młodsi,
16:40 - 400 m dziewczęta urodzone w 2007 i 2006 r.
16:45 - 400 m chłopcy urodzeni w 2007 i 2006 r.
16:50 - 600 m dziewczęta urodzone w 2004 i 2005 r.
16:55 - 600 m chłopcy urodzeni w 2004 i 2005 r.
17:00 - 1000 m dziewczęta i chłopcy urodzeni w 2002 i 2003 r.
17:05 - 1200 m dziewczęta i chłopcy urodzeni w 1999, 2000 i 2001 r.
17:10 - Bieg OPEN 3000 m dla mężczyzn i 2000 m dla kobiet ( urodzeni 1998 i starsi)


zgłoszenia grupowe prosze wysyłać bezpośrednio na adres email zgloszenia@op.pl z podaniem dystansu, imienia, nazwiska, rocznika i szkoły/klubu

zgłoszenia i weryfikacja w dniu zawodów od godz. 16:00 .